Vokátor Zuzany Lániovej - obecná škola, rok 1935

27.01.2017 13:59

    Vokátor slečne Zuzane Lániovej, dočasnej učiteľke v Malachove. Školská stolica obecnej ľudovej školy v zasadnutí dňa 15. septembra 1935 Vás po pozvaní vyvolila jednohlasne za dočasnú učiteľku v stave čakateľskom na obecnej ľudovej škole v Malachove, kde ste pôsobila i v minulom školskom roku 1934/35. Od dňa 1. septembra 1935 kedy ste nastúpila službu pozvaním, Vás školská stolica uznáva za dočasnú učiteľku v stave čakateľov obecnej ľudovej školy v Malachove.

     V smysle § 10 a 19 zák. čl. XXVII. z r. 1907 uh. zaväzujeme sa Vám poskytovať nasledujúce dôchodky:

1. V hotovosti plat ročne 1200,- Kčs

2. Bytné v hotovosti ročne 360,- Kčs

3. Výmenu za záhradu ročne 20,- Kčs

Spolu ročne: 1580,- Kčs

 

v Malachove, dňa 15. septembra 1935

Ján Bušovský (predseda obecnej školskej stolice)