V Malachove chcú obnoviť zvonicu a múzeum

10.05.2012 21:22

 

Rekonštrukciu kamennej zvonice zo začiatku 20. storočia plánuje v budúcnosti obec Malachov, ktorá leží pri Banskej Bystrici. Ako povedal jej starosta Ondrej Slivka, malo by tam byť aj obecné geologické múzeum. Na rekonštrukciu prichystali projektovú dokumentáciu. Obec čaká už len na výzvy z eurofondov, Úradu vlády Slovenskej republiky a podobne.

Múzeum sa má nachádzať v podkroví, ktoré chcú na tieto účely vytvoriť. História Malachova je spojená s ťažbou ortuti, v obci bolo najväčšie a najstaršie ložisko v strednej Európe. "Takže na základe toho s občianskymi združeniami v obci Malachov máme pripravenú malachovskú banskú cestu, ktorú už realizujeme z malých projektov, a v rámci nej vlastne má byť vybudované aj toto minimúzeum,"uviedol starosta. Exponáty doň už pomaly zbierajú. Návštevník múzea by získal prehľad o tom, kde a ako sa ťažilo. V pláne majú vytvoriť premietaciu miestnosť, ktorú by navštevovali školy. Žiaci by sa oboznámili s lokalitami ťažby ortuti, historickou postupnosťou ťažby až do jej ukončenia, trasovaním, propagovalo by sa tiež baníctvo v tomto regióne.

Zvonica má štyri zvony, pričom jeden pochádza z 19. storočia. Na historickom zvone sa už síce nezvoní, zvyšné tri sú však funkčné. Zvonica pochádza zo začiatku 20. storočia. Predchádzala jej drevená zvonica, ktorá sa neskôr presťahovala do kamennej, kde bola aj požiarna zbrojnica. Momentálne tu dobrovoľný požiarny zbor nie je, keďže je potrebná rekonštrukcia a obec nemá ani prostriedky na zabezpečenie požiarnej techniky. V obci sú však podľa slov Slivku ľudia, ktorí by sa tejto aktivite chceli venovať. Zvonica má prístavby, ktoré sa využívajú na muštáreň či garáž. Objekt chcú zrekonštruovať do historickej podoby, "aby to bolo takou dominantou celého tohto námestíčka, ktoré sme vydláždili v rámci projektu z programu rozvoja vidieka z eurofondov," doplnil starosta.

Zdroj: TASR

Zdroj web: https://www.bystrica24.sk

Utorok 16 august 2011 - 09:32:36