Nové príspevky k sčítaniu obyvateľstva

07.05.2012 17:49

Boli pridané dva nové príspevky k sčítaniu obyvateľov Malachova z roku 1869