Štatút obce Malachov a Dolné Pršany

12.06.2015 21:34

V doslovných prepisoch stanov obcí Malachov a Dolné Pršany si môžete elektronicky "zalistovať" a dozvedieť sa aké mali obce postavenie, organizačný poriadok, koľko členov mali obecné zastupiteľstvá, a aké práva a povinnosti mali jednotliví členovia, viac TU