Pomôžte znovu objaviť dejiny Malachova

25.11.2012 12:20

V rámci výskumu obce Malachov hľadáme pamätníkov a dobové materiály. Cieľom tohto projektu je zdokumentovať a zmapovať premeny Malachova ovplyvnené historickými a politickými udalosťami. V našom výskume chceme spojiť rozprávanie pamätníkov so štúdiom archívnych materiálov a dokumentov. Čiže pokiaľ máte osobné spomienky alebo ak disponujete fotografickými alebo inými záznamami, srdečne Vás pozývame na spoluprácu v tomto projekte, či už rozhovorom, dopisom, zapožičaním dobových materiálov alebo zaslaním skenov fotografií a dokumentov. V prípade záujmu nás kontaktujte na email:  malachovo.sk@gmail.com  sem môžete zasielať aj obrazové a fotografické materiály z Malachova ale mestskej časti Radvaň.