Po stopách prvého učiteľa v Malachove

12.05.2013 14:30

Rád by som upriamil pozornosť na nové zistenia v súvislosti s pôsobením prvého učiteľa v Malachove a poukázal na pôvod a priamu genealogickú väzbu s rodom Kubančok. Predpokladám, že nasledujúce informácie nie sú známe ani priamym potomkom tohto rodu. Čítajte tu: Školstvo -> Po stopách prvého učiteľa v Malachove