Ortútske jazierko – miesto, kde vás vyruší len ticho

12.07.2016 13:47

Objavujeme svet, aby sme sa nakoniec vrátili nadvihovať kamene za svojim humnom. Pod každým je malý kúsok zeme hodný pozornosti. Len si tak niekam pomaly vyjsť, krátko tam pobudnúť, rýchlo sa nadchnúť. Peši, či na bicykli. Načo sa tŕmacať kamsi do diaľav, naháňať exotické zážitky, dokazovať iným, že sme tým viac, čím viac sme zapichli zástav do mapy sveta?

Práve o tom bude naše pravidelné putovanie, objavné tam, kde mnohí vidia nudu. O prechádzkach každodennou ulicou známeho mesta, kde ľudia so zaborenými hlavami ťažkými od problémov hľadia do zeme, akoby verili, že práve tam nájdu svoj poklad. Americký filozof Henry David Thoreau tvrdil, že v silách človeka je spoznať okolie domova do vzdialenosti tridsať kilometrov. Poznaním však myslel skutočnú, hlbokú vedomosť o všetkých kopcoch, dolinách, potokoch, prameňoch, jazerách, jaskyniach a zákutiach, ktoré nás obklopujú. Práve to je naša krajina, krajina, v ktorej žijeme, milujeme sa, či vychovávame svoje deti. Dnes by sa nestačil diviť. Blízke nepoznáme, vzdialené v nás vzbudzuje túžbu. To, čo je ľahko na dosah, predsa nemôže byť dosť dobré, zaujímavé a dosť cool. Ibaže by to bolo presne naopak. Odpoveď budeme hľadať na našich potulkách.

Žiť v Banskej Bystrici je výsada, okolie máloktorého mesta ponúka toľko možností na objavné výpravy. To množstvo dolín a doliniek zarezaných do hôr a v každej ukrytý malý poklad – vodopád, jaskyňa, previs, kaskády, kostolík, kaplnka, šachta do starej bane. Jednou z výnimočných dolín okolia Banskej Bystrice je aj tá Malachovská – dolina s krásnou prírodou, roklinou potoka, vodopádom, skalnými stenami a mozaikou lesov, lúk a sadov. Ak by bola kdesi v Británii, prúdili by do nej davy a v každom turistickom sprievodcovi by bol jej názov vysádzaný tučným písmom. Je však tam, kde je.

meny sa ale dejú, mestá a obce na Slovensku sa vďaka ľuďom, ktorým nie je krajina ľahostajná, zveľaďujú a dávajú o sebe vedieť. Uvedomujú si, čo majú a čo môžu prípadným návštevníkom ponúknuť. Malachov je jednou z nich. Táto neveľká podhorská obec v krásnom prostredí Kremnických vrchov sa postupne stáva obľúbenou a vyhľadávanou lokalitou pre športové, či rekreačné vyžitie Banskobystričanov. Napomohlo tomu aj otvorenie nových náučných a turistických chodníkov – banského a prírodovedného. Malachov bol v minulosti banskou obcou známou ťažbou ortute, o čom napovedá aj názov lokality Ortúty. Naše kroky tak môžu smerovať k viacerým miestam spätých s ťažbou, ktoré by sme ešte donedávna nachádzali v teréne len s ťažkosťami. Dnes nás k nim dovedú značky náučného chodníka.

Väčšina náučného chodníka je určená pre pešiu turistiku, kratšie časti je však možné prejsť aj po ceste s pevným povrchom, čo dáva šancu zažiť jeho čaro aj cyklistom. Pozvoľným, dlhším stúpaním po modrej turisticky značenej trase vedúcej z Malachova cez sedlo Tri kríže až do Kremnice sa dostaneme k perle Kremnických vrchov – Ortútskemu jazierku. Práve to je cieľom našej dnešnej, prvej potulky.

Ortútske jazero_09


Ortútske jazierko je v slovenských podmienkach jedinečné svojím vznikom – patrí k nemnohým, ktoré vznikli svahovým zosuvom – zatopením terénnej depresie. Kto by uprednostnil trochu viac romantický pôvod, môže veriť aj legende, podľa ktorej jazierko vzniklo zatopením pôvodne niekoľko desiatok metrov hlbokej banskej šachty. Rozlohou malé a hĺbkou nevýrazné jazierko sa spomína už v stredovekých banských záznamoch. Dnes je odmenou pre každého, kto sa k nemu rozhodne vystúpiť. Postupne dochádza k jeho prirodzenému zazemňovaniu, jeho súčasná podoba preto viac ako jazero pripomína mokraď. V odraze pokojnej hladiny tu počuť ticho. Zoženieme ho poľahky, nie pod rukou, netreba sa ani ponáhľať prísť skôr, ako to spieval Paľo Habera. Návšteva tohto drobného, ale o to magickejšieho a najmä nášho morského oka je zárukou pocitu, že aj keby sa svet odrazu celý zbláznil, práve tu, na úpätí Kremnických vrchov, je možné spočinúť v každodennej príčetnosti miesta, ktoré je tak obyčajné, až ho to robí vzácnym.


Čítajte viac na: https://bbonline.sk/potulky-s-bbonline-sk-ortutske-jazierko-miesto-kde-vas-vyrusi-len-ticho/