Nie je mumáčik ako mumáčik

15.09.2013 21:29

Na prvý pohľad hanlivý výraz, za ktorým sa skrýva myšlienka pomoci bezbranným a nezaopatreným deťom. O stanovách a činnosti Mumáčika školských sirôt v Malachove sa dozviete v článku Marianny Bárdiovej tu: Nie je mumáčik ako mumáčik