Najstaršie písomné doklady o osídlení Malachova

15.09.2014 13:53

Skutočnosť, že prvá písomná zmienka o samotnej obci z roku 1422 pod názvom Maleho je vo všeobecnosti známa, nesúvisí však s jej vznikom. Tento písomný doklad je najstarší údaj o sídle Malachova a je pokladaný za východisko pre jeho časové zaradenie do horizontu slovenských dejín. Existujú však staršie písomné pramene z 13. a 14. storočia, ktoré poukazujú na skoršie osídlenie Malachovskej doliny. Viac v štúdii TU