Malachov žije komunitným životom: V obci sa dbá na tradície, kultúru i šport

20.05.2013 20:10

Malachov neďaleko Banskej Bystrice, v ktorého okolí boli najväčšie bane na ortuť v Európe v stredoveku, je samostatnou obcou od roku 1993, keď sa osamostatnil od krajského mesta. Keď sa totiž uvažovalo o tom, že by v katastri Malachova mala byť skládka odpadu, vznikla petícia o odčlenení.

Malachov má asi 1070 obyvateľov, čo je za posledných šesť rokov nárast približne o 250. „Obec sa rozvíja dosť intenzívne,“konštatoval starosta Malachova Ondrej Slivka. Pokračoval, že pre neho veľkou pomocou a pre obec veľkým prínosom je aktivita obyvateľov angažujúcich sa v rôznych občianskych združeniach (OZ) a organizáciách.

V obci sa stále niečo deje

„Stále sa niečo v tej obci deje. Komunitný život je tu, myslím, vynikajúci. Povedal by som, až príkladný,“zhodnotil Slivka. Združenia vznikli z iniciatívy občanov, ktorí chceli pomáhať vo viacerých oblastiach. Medzi OZ patria Klub dôchodcov Malachovčan, Malachovská dolina či Malachovská škola. V obci ďalej pôsobí Divadelný súbor Malá Chova z Malachova a ďalšie.

V Malachove tiež dodržiavajú ľudové tradície. Fašiang robia trojdňový podľa historického kalendára. Mládenci sú počas neho odetí v krojoch. Zástupca starostu Martin Pál priblížil, že malachovský kroj je špecifický hlavne jednoduchosťou, nepozná čipky či výšivky. „Jednoduchá biela košeľa so širokým rukávom, jednoduchý lajblík, rajtkové – rozšírené nohavice a vysoké čižmy,“ popísal Pál. Jedine klobúk je vyzdobený kvetmi a pávími perami.

Ďalšou tradíciou je tzv. prievaz. Keď si dievča z Malachova berie za muža „cudzinca,“ ktorý nie je z dediny, slobodní mládenci sa s dievčinou v krojoch lúčia. Od mládenca pýtajú výkupné – mýtne. Cez cestu sa natiahne reťaz, ktorá je omotaná slamou a vyzdobená krušpánom a kvetmi. Po všetkých podmienkach, ktoré „cudzincovi“ mládenci prečítajú, musí zaplatiť výkupné. Potom slamu zapália a nevesta so ženíchom odchádzajú z dediny.

Malachov má dlhú históriu

Obec leží v Malachovskej doline a z každej strany je obkolesená vrchmi a lesmi. Je tu mnoho biotopov európskeho významu, vzácne a chránené rastliny. Na svoje si prídu aj športovci a turisti. V obci sú lyžiarske stredisko, novovybudované náučné chodníky a mnoho horských cyklotrás. „Sú to desiatky až stovky cyklistov, čo prejdú cez Malachov,“ skonštatoval Slivka.

Prvá písomná zmienka o Malachove je z roku 1327. Bane sa v minulosti nachádzali v hornej časti Malachovskej doliny – tzv. Ortúty. Ťažba ortuti začala v 14. storočí. Ide o druhé najstaršie ortuťové bane v Európe. Ťažila sa tu ruda, minerál, ktorý sa volá rumelka. Z nej sa vyrábala ortuť. „Dodnes možno vidieť a nájsť viaceré miesta, kde sa ruda spracúvala a tavila. Časť rudy bola odvážaná a spracúvaná inde,“ vysvetlil Vladimír Druga z OZ Malachovská dolina. Dodal, že v 90-tych rokoch minulého storočia sa ešte ortuť v hornej časti doliny ťažila.

Zdroj: TASR