Malachov a jeho perspektívy

15.10.1960 21:19

Publikované v týždenníku Priekopník zo dňa 15. októbra 1960

   

    Pred nedávnom na verejnom zasadnutí MNV posudzovali v Malachove poslanci MNV a občania perspektívy rozvoja obce v budúcom roku, a to v súvislosti s prerokovaním návrhu rozpočtu MNV na rok 1961. V Malachove treba predovšetkým dostavať školu, a to tak, aby už 1. septembra 1961 mohli do nej vojsť prví žiaci. Tohto roku má byť pod strechou. Škola sa stavia v akcii „Z“. Štát na ňu investuje 600.000 Kčs a celková hodnota hotovej školy bude 1,058.000 Kčs. Z toho vidieť, že miestni občania si popľuli poriadne do dlaní len aby mali vlastnú školu a aby sa ich deti neučili na dve smeny.

     Okrem toho sa v roku 1961 plánuje v rozpočte MNV na opravu ciest 20.000 Kčs, na verejné osvetlenie 5000 Kčs, na materskú školu 4000 Kčs a na vnútornú správu 43.970 Kčs. Ďalej sa plánuje vystavať miestnosti na výsek mäsa, ordináciu, prípadne miestnosť pre ČSM. Celkove s inými výdavkami bude rozpočet MNV v Malachove robiť 244.440 Kčs.

     Bude len treba, aby MNV dokázal dokončiť správne jednu vec a nie začínať desať vecí a ani jednu poriadne nedokončiť. Na koniec roku bude treba informovať občanov o použitých investíciách, vyhodnotiť doterajšiu prácu a dosiahnuté výsledky. Potom bude spokojnosť na obidvoch stranách.