Kronika obce

28.08.2014 08:32

Prečítajte si doslovný prepis pamätnej knihy Malachova, ktorý zachováva štruktúru, fromálnu a obsahovú stránku originálu. Nech sa páči na tomto odkaze TU