Dikálne súpisy z rokov 1715 a 1720

19.07.2014 11:54

Už je to čoskoro 300 rokov kedy bol v Uhorsku realizovaný prvý celokrajinský daňový súpis. Chcete vedieť kto vtedy býval v Malachove? Viac si prečítate v článku Dikálne súpisy z rokov 1715 a 1720 v obci Malachov