160. výročie školy v Malachove

26.03.2018 09:59

V roku 2018 si pripomíname už 160. výročie existencie školy v Malachove. Výročie školy je príležitosťou na to, aby sme si oživili v pamäti stošesťdesiatročnú históriu našej školy, ktorá je naplnená neľahkou, zodpovednou a plnohodnotnou prácou mnohých pedagogických i nepedagogických zamestnancov, ktorí  tvorili jej dejiny.

Viac tu: https://www.malachovo.sk/news/a160-vyrocie-skoly-v-malachove/