Základný strom príbuzenstva Jána Kubančeka, krajčíra a učiteľa. Pod ním sú zobrazení jeho potomkovia a nad ním jeho predkovia.